« wstecz

Aktualności » XI Ra­dom­ski Ma­ra­ton Trzeź­wości

niedziela, 04 września 2016

    Dnia 4 wrze­śnia 2016 r., od­był się „XI Ra­dom­ski Ma­ra­ton Trzeź­wości”. Dzięki współpracy Pani Dyrektor Małgorzaty Zych z Prezesem Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” Panem Tadeuszem Kraską, już po raz drugi tak duża impreza biegowa odbywa się w naszej szkole.

    Ponad 350 biegaczy i miłośników Nornic Walking miało do pokonania dwie biegnące przez tereny leśne trasy– odcinek 10 km lub pętlę o dłu­gości 21,097 km, dla ro­ze­grania  pół­ma­ratonu i ma­ra­tonu.

    W pomoc przy organizacji imprezy włączyli się Wójt Gminy Ja­strzębia Pani Elż­bieta Za­sada, Prze­wod­ni­czący Rady Gminy Pan Józef To­malski, stra­żacy z OSP Ja­strzębia, którzy zabezpieczali trasę biegu, po­li­cjanci z Wy­działu Ruchu Drogowego Ko­mendy Miej­skiej Po­licji w Ra­domiu, wo­lon­ta­riusze z Publicznego Gim­na­zjum w Ja­strzębi oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów naszej szkoły.

    Miłe otoczenie i piękna pogoda zgromadziła wielu miłośników biegania z całego kraju i zagranicy, a także mnóstwo kibiców z okolicznych miejscowości.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki
w Kozłowie

Kozłów 87
26-613 Radom 15
tel.: (48) 344-77-06
e-mail:    pspkozlow@o2.pl
               ela_w6@op.pl

Z NASZEJ GALERII

Wszelkie prawa zastrzeżone © PSP Kozłów 2014 - 2022