UE

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”


Gmina Jastrzębia otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna na realizację projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”.

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a także umiejętności uniwersalnych (tj. kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole, przedsiębiorczości, umiejętności szybkiego uczenia się) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej 65 uczniów w wieku 7-14 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kozłowie i podniesie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli edukacji szkolnej pracujących w w/w szkole od 01.09.2019r. do 30.06.2021 r. 

Dofinasowanie projektu: 321 780, 91 zł.,
w tym środki z UE: 272 160, 73 zł.

Prowadzone będą:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
 • Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem narzędzi TIK
KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
 • Koło zainteresowań z matematyki
 • Koło zainteresowań z geografii
 • Artystyczne koło zainteresowań
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia indywidualne rewalidacyjne
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
ZAJĘCIA WARSZTATOWE:
 • Zajęcia kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 • Zajęcia przedsiębiorczości z elementami pracy zespołowej
 • Zajęcia z robotyki z programowaniem,
 • Wizyty studyjne do zakładów pracy
WYJAZDY EDUKACYJNE:
 • Wycieczki edukacyjne.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki
w Kozłowie

Kozłów 87
26-613 Radom 15
tel.: (48) 344-77-06
e-mail:    pspkozlow@o2.pl
               ela_w6@op.pl

Z NASZEJ GALERII

Wszelkie prawa zastrzeżone © PSP Kozłów 2014 - 2024