Historia szkoły

   Kozłów to wieś puszczańska, jedna z najstarszych w tych okolicach. W czerwcu 1794 roku w miejscowym dworze mieścił się Sztab Tadeusza Kościuszki, którego 20-tysięczny korpus szkolił się i odpoczywał w puszczy po bitwie pod Szczekocinami, przed wyjściem do Warszawy.

   Podczas reorganizacji i na mocy ukazu z 1864 roku utworzono gminę w Kozłowie, która w 1867 roku przyznała teren pod budowę szkoły. Powstał drewniany, dwuizbowy budynek usytuowany w środku wsi.

 W latach 1918 - 1929 szkoła w Kozłowie była jednoklasowa i prowadziła ją jedna nauczycielka. Aby stworzyć odpowiednie warunki do nauczania dzieci, postanowiono zbudować nowy, murowany budynek szkolny. W 1929 roku powołano Komitet Budowy Szkoły w Kozłowie. Zamówiono projekt jednopiętrowego budynku trzyizbowego z salami do nauczania, kancelarią i mieszkaniem dla nauczyciela. Pod budowę wyznaczono plac położony na uboczu, pomiędzy wsią Kozłów, a przysiółkiem Olszówki. Do szkoły miały uczęszczać dzieci z pobliskich miejscowości: Pacyny, Kozłowa, Olszówek, Dąbrowy Kozłowskiej oraz Komorników Kozłowskich. Budowę rozpoczęto w 1935 roku, a w pracach czynny udział brali mieszkańcy Kozłowa. Gdy stanął zrąb budynku, w miarę możliwości wykończono 

i wyposażono sale lekcyjne. W szkole w owym czasie uczyło dwóch nauczycieli. 
    Wiosną 1941 roku, w czasie II wojny światowej, Niemcy wysiedlili mieszkańców wsi Kozłów, a szkołę zamknęli. Dopiero po wojnie w 1945 roku wznowiono naukę w dwóch salach, zaś w roku 1946 rozpoczął się remont budynku.

    


KONTAKT

Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki
w Kozłowie

Kozłów 87
26-613 Radom 15
tel.: (48) 344-77-06
e-mail:    pspkozlow@o2.pl
               ela_w6@op.pl

Z NASZEJ GALERII

Wszelkie prawa zastrzeżone © PSP Kozłów 2014 - 2024