« wstecz

Aktualności » UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY
POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI STANISŁAWA KWAPIŃSKIEGO

poniedziałek, 13 października 2014

Uroczystość poprzedzały lekcje, które przybliżały postać Stanisława Kwapińskiego. Odbył się również konkurs plastyczny pod hasłem „Moja szkoła dawniej i dziś”, na który nagrody ufundował Wójt Gminy Jastrzębia.

Zgodnie z ceremoniałem szkoły wszyscy zebrani w obecności pocztu sztandarowego  odśpiewali hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie tablicę poświęcił Ordynariusz Diecezji Radomskiej Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Tomasik. Odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Jastrzębia Pan Zdzisław Karaś z udziałem Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Pani Małgorzaty Zych
i przedstawicielki rodziny Stanisława Kwapińskiego.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście – przedstawiciele różnych instytucji, księża, służby mundurowe, radni i sołtysi, sponsorzy i sympatycy szkoły.

Uczniowie przygotowali i przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony postaci Stanisława Kwapińskiego i nawiązujący do 145 rocznicy nieprzerwanego szkolnictwa w Kozłowie pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościową broszurę o życiu Stanisława Kwapińskiego przygotowaną w oparciu o materiały i opracowania Stanisława Zielińskiego.

 

Fragment opracowania:

Stanisław Kwapiński urodził się 29 kwietnia 1904 roku w Osówce Nowej.  Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się prywatnie, przygotowując się do gimnazjum. Śmierć ojca zmusiła go do pozostania na parę lat w gospodarstwie i prowadzenia go wraz z matka dla utrzymania rodziny, w której był najstarszym  z sześciorga rodzeństwa. Gdy podrastające rodzeństwo mogło go już wyręczyć w gospodarstwie, w 1922 roku wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad Wisłą, które ukończył w 1928 roku. Od początku lipca 1928 roku do końca września 1929 roku odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych
w Rawie Ruskiej i 4 p. p. Legionów w Kielcach.

Już w pierwszym roku pracy w Kozłowie naradzał się z miejscową ludnością oraz władzami administracyjnymi i oświatowymi nad budowa szkoły. Powołano Komitet Budowy Szkoły w Kozłowie, na którego czele stanął.  W połowie 1936 r. stanął zrąb budynku. Stanisław Kwapiński zginął w 1939 r. pod Modlinem.

 

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za dział w uroczystości. 
Szczególne podziękowania skierowała do dzieci i nauczycieli oraz rodziców uczniów tej szkoły za bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia.zapraszamy do galerii zdjęć

KONTAKT

Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki
w Kozłowie

Kozłów 87
26-613 Radom 15
tel.: (48) 344-77-06
e-mail:    pspkozlow@o2.pl
               ela_w6@op.pl

Z NASZEJ GALERII

Wszelkie prawa zastrzeżone © PSP Kozłów 2014 - 2021