« wstecz

Aktualności » DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

wtorek, 17 stycznia 2023

   Owady zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Kształtują bioróżnorodność, a bez nich wiele gatunków roślin nie wydawałoby owoców i nasion. Z tego względu istotne jest, aby je chronić. Jednym ze sposobów ochrony dzikich owadów zapylających jest tworzenie warunków do ich gniazdowania i wylęgu, a także rezygnacja z wypalania traw i liści, pozostawianie dziuplastych drzew, ochrona przydrożnych alei drzew i tworzenie kwietnych łąk.
  Zima w pełni, ale nasi uczniowie już teraz, w ramach innowacji pedagogicznej, wykorzystując zasadę zero waste i naturalne materiały, postanowili wykonać domki dla zapylaczy. Na wiosnę umieszczą je w swoich przydomowych ogródkach, tworząc w ten sposób miejsce dla gniazdowania między innymi murarek, miesierek i porobnic. Przyczynią się w ten sposób do ochrony owadów zapylających.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki
w Kozłowie

Kozłów 87
26-613 Radom 15
tel.: (48) 344-77-06
e-mail:    pspkozlow@o2.pl
               ela_w6@op.pl

Z NASZEJ GALERII

Wszelkie prawa zastrzeżone © PSP Kozłów 2014 - 2023