« wstecz

Aktualności » DZIEŃ DRZEWA

piątek, 08 października 2021

    Drzewa mają bardzo duże znaczenie dla życia na Ziemi. Są producentami tlenu. Pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla, przez co łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat. Utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i hamują nagłe zmiany temperatury. Wytwarzają owoce i substancje organiczne, które stanowią pokarm wielu organizmów. Są środowiskiem życia dla roślin i zwierząt. Drzewa służą jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciw powodziowe. Sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu. Są ozdobą krajobrazu. Stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Obecność drzew ma duży wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego.

   Piękna, jesienna pogoda umożliwiła realizację w terenie zajęć, podczas których uczniowie mieli okazję bezpośredniej obserwacji zadrzewień śródpolnych oraz drzew rosnących w otoczeniu szkoły. Rozpoznawali również gatunki oraz szacowali wiek drzew. 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki
w Kozłowie

Kozłów 87
26-613 Radom 15
tel.: (48) 344-77-06
e-mail:    pspkozlow@o2.pl
               ela_w6@op.pl

Z NASZEJ GALERII

Wszelkie prawa zastrzeżone © PSP Kozłów 2014 - 2021